VNC WEB HOSTING

Cung cấp không gian lưu trữ Website xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các nhu cầu triển khai website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Web Hosting là một gói dịch vụ cung cấp không gian lưu trữ Website trên internet để các Website có thể vận hành. Dịch vụ Web Hosting hoạt động trên nguyên lý cho phép lưu trữ các tập tin dữ liệu từ Website cá nhân, tổ chức lên hệ thống mạng máy tính có hiệu suất vận hành cao (high-powerd computers) được kết nối tới hệ thống internet toàn cầu. Khi mọi người gõ vào địa chỉ Website, hệ thống internet toàn cầu kết nối tới máy chủ Web chứa dữ liệu Website và chuyển thông tin Website trở lại máy tính cá nhân. Nhờ cơ chế như vậy, mọi người có thể trải nghiệm Website truy cập theo như ý muốn.

Web Hosting có thể sử dụng trên nền tảng Windows Server và nền tảng Linux, tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình cùng với hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp với hầu hết các mã nguồn hiện nay trên thế giới.

  • An toàn bảo mật
  • Nền tảng điện toán đám mây
  • Độ sẵn sàng và ổn định cao 99,99%
  • Dễ dàng quản lý vận hành
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

CÁC GÓI DỊCH VỤ HOSTING

GÓI HOST Start 01

9.000 đ/Tháng

.

300 MB SSD dung lượng

512 MB RAM

0.5 cores CPU

10 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

1 Địa chỉ email.

1 Cơ sở dữ liệu

1 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST Start 02

29.000 đ/Tháng

.

800 MB SSD dung lượng

1 GB RAM

1 cores CPU

15 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

5 Địa chỉ email.

1 Cơ sở dữ liệu

1 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST PRO 01

39.000 đ/Tháng

.

2 GB SSD dung lượng

1 GB RAM

1.5 cores CPU

25 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

10 Địa chỉ email.

2 Cơ sở dữ liệu

2 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST PRO 02

89.000 đ/Tháng

.

6 GB SSD dung lượng

1.5 GB RAM

2 cores CPU

30 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

15 Địa chỉ email.

5 Cơ sở dữ liệu

5 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST PRO 03

109.000 đ/Tháng

.

10 GB SSD dung lượng

2 MB RAM

2 cores CPU

40 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

20 Địa chỉ email.

8 Cơ sở dữ liệu

8 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST PRO 04

149.000 đ/Tháng

.

12 GB SSD dung lượng

2 MB RAM

2 cores CPU

50 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

25 Địa chỉ email.

12 Cơ sở dữ liệu

12 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST PRO 05

199.000 đ/Tháng

.

16 GB SSD dung lượng

3 MB RAM

2 cores CPU

60 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

35 Địa chỉ email.

15 Cơ sở dữ liệu

15 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

GÓI HOST PRO 06

299.000 đ/Tháng

.

20 GB SSD dung lượng

4 MB RAM

3 cores CPU

100 Mbps I/O

Unlimited GB Băng thông

Unlimited Subdomain

Unlimited FTP Account

50 Địa chỉ email.

20 Cơ sở dữ liệu

20 Addon domain

Unlimited Alias domain/Park domain

Hỗ trợ MySQL Database

Hỗ trợ ngôn ngữ PHP (4.4-8.0)

SSL miễn phí

Hỗ trợ IPv6

.

KHÁCH HÀNG

smarthome247
CTC50x500 nen trong
0876594999
0876594999